اصول و ارزش ها

با الهام از “منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران” که در بهمن ۱۴۰۱ توسط ۲۰ تشکیل گروه صنفی و مدنی در ایران منتشر شد، ما تی‌وی برای گسترش و استقرار آرمان‌های زیر در جامعه ایرانی تاسیس شده است:

۱. رفع همه اشکال تبعیض مبتنی بر جنسیت، مذهب، ملیت، گرایش جنسی و هویت جنسی، و سایر تفاوت‌های بین افراد و گروه‌های اجتماعی

۲. لغو مجازات اعدام و تحقق ممنوعیت مطلق شکنجه

۳. به رسمیت شناختن ایران به عنوان یک کشور کثیرالمله و چند زبانی

۴. ممنوعیت مطلق دخالت مذهب در حکومت و قوانین

۵. مشارکت برابر همگان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از طریق رای مستقیم یا غیرمستقیم و از طریق نهادهای دموکراتیک و انتخابی به عنوان انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده

۶. به رسمیت شناخته شدن رای مردم به عنوان تنها منبع و مرجع قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری در همه سطوح و انتخابی بودن تمامی مناصب حکومتی و سایر نهادهای تصمیم گیری

۷. توزیع برابر منابع و ثروت‌ها با در نظر گرفتن اصول توسعه پایدار و ضرورت حفظ محیط زیست

۸. تغییر تمامی قوانین بر مبنای اصول پایه‌ای حقوق بشر مندرج در میثاقین بین المللی حقوق مدنی-سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

ما تی‌وی براساس ارزش‌های زیر عمل می‌کند:

۱. لزوم دگرگونی بنیادین در فرهنگ و نگرش‌های جامعه ایرانی، از جمله در روش حکومت‌داری

۲. ایجاد فضایی برای گفت‌وگو و نقد

۳. ایجاد تصویر آینده‌ای دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر برای ایران

۴. ایجاد هژمونی برای گفتمانی تکثرگرا در عرصه سیاست که علیه تمامی اشکال تمامیت خواهی، استبداد، نژادپرستی، زن بیزاری، ال‌جی‌بی‌تی هراسی، و فاشیسم باشد.

۵. لزوم ایجاد حافظه جمعی مبتنی بر حقیقت از تاریخ گذشته برای ایجاد آینده‌ای که تمامی گروه‌های قربانی در آن صاحب صدا و امکان مشارکت در تصمیم گیری‌های مربوط به دوران گذار باشند

۶. تقویت صدا و بازتاب فعالیت های گروه‌های انقلابی و جنبش‌های افقی در ایران، به‌خصوص گروه‌هایی که در رسانه‌های جریان اصلی و سیاست کلان صدای چندانی ندارند با حمایت از تولید محتوا توسط آنان و یا دادن پلتفرم به آن‌ها و یا هر دو

۷. تقویت صدای نوجوانان، جوانان و افراد و گروه‌های اقلیت یا به حاشیه رانده شده

۸. تقویت تولیدکنندگانی که در داخل ایران فعالیت می کنند

۹. به رسمیت شناختن حداکثری آزادی بیان تا جایی که به آزادی، امنیت و کرامت دیگران لطمه وارد نکند. به طور مشخص ما‌ تی‌وی تنها محدودیت‌ و ممنوعیتهای زیر بر اصل آزادی بیان را در پخش اعمال خواهد کرد:

  • نفرت‌پراکنی علیه یک گروه اجتماعی (شامل گروه‌های اتنیکی، جنسی و جنسیتی، مذهبی، و...)

  • وارد آوردن افترا و تهمت (هر چند انتشار محتوای حاوی فحاشی و توهین ممنوع نیست اما ما‌ تی‌وی سعی می‌کند در تولید و انتشار محتوا فرهنگ گفت‌وگو و نقد سالم را ترویج کند)

  • انتشار اطلاعات شخصی که حریم خصوصی افراد را خدشه دار می‌کند (به استثنای مقامات جمهوری اسلامی و سایر اشخاص و نهادهایی که با دلایل محکم در نقض حقوق بشر یا فساد و یا جرایم مربوط به حقوق عمومی دخالت داشته اند)

  • انتشار محتوایی که امنیت جانی یا روانی افراد را به خطر می‌اندازد

  • انتشار محتوای پورنوگرافی کودکان (افراد زیر ۱۸ سال)

  • تبلیغ برای ارتکاب جنایت