درباره

ما‌ تی‌وی یک شبکه تلویزیونی است که برای گسترش تصویر آینده‌ای دموکراتیک و مبتنی بر اصول حقوق بشر در ایران تاسیس شده است.

ما تی‌وی تولید و پخش محتوای تصویری مستقل و حرفه‌ای مرتبط با اعتراض و مقاومت در برابر همه اشکال استبداد و تمامیت‌خواهی را ممکن خواهد کرد.

ما تی‌وی را جمعی در خارج از ایران که به دلایل امنیتی مایل به علنی شدن نام‌هایشان نیستند با اعتقاد به اینکه خشم را باید بذر آگاهی کرد و با تکیه بر منابع مالی مردمی راه‌اندازی کرده‌اند.

در صورت تمایل به پیوستن به حامیان مالی ما با این ای‌میل تماس بگیرید:

Support [@] switchtv.tv